เมนูหลัก
Home
Company Profile
In house Training
Consulting
Walk Rally
Customer
Contact Us
Web Board
Member
Gallery
Login (Only Staff)
ข่่าวประชาสัมพันธ์
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
66
DMSC
MOF
NFI
FTI
DIW
DIP
FISHERIES
22
.
.
.
.
.
.
.
11
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
Knowledge Center
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
33
แนวหน้า
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
คมชัดลึก
มติชน
ข่าวสด
ไทยรัฐ
บางกอกโพสต์
มติชนสุดสัปดาห์
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
44
ไปรษณีย์ไทย
สมุดหน้าเหลือง
Google
Gmail
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
Yahoo
Hotmail
55
.
.

ผลงานของบริษัทที่ผ่านมา งบประมาณปี 2556 ได้แก่

1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (โครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ 12 ราย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (โครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ 12 ราย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร

3. โครงการการสมทบเงินเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund - TF) (โครงการของสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับบริษัทต่างๆ 5 บริษัท ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

4. โครงการสร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยมีคุณภาพ (Eat Safe Eat Smart) โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ "โครงการศึกษาพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ.2553-255 7" ให้กับ โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส และโรงแรมริเวอร์แคว

5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) กิจกรรมยกระดับและเสริมสร้างมูลค่าให้แก่วัตถุดิบทางการเกษตร การบริการที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดทำระบบ HACCP (โครงการของสถาบันอาหาร) ให้กับ บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด (ผลิตภัณฑ์ : ซีเรียลบาร์น้ำผึ้งลำไย) และบริษัท ดิสมิธฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ : น้ำมะขามเปียกเข้มข้นสีคาราเมล)

บริการของเรา
Consulting

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำระบบต่างๆ อาทิเช่น ISO 9000/ISO 14000/ISO/TS 16949/GMP & HACCP/. . . 

In House Training

บริการฝึกอบรมภายในองค์กรของท่าน ซึ่งเรามีหลักสูตรให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้มากกว่า 200 หลักสูตร  หลักสูตร In house แยกตามหมวดต่าง ๆ Link

Walk Rally

กิจกรรมนอกสถานที่ Walk Rally เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คณะ การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ...  

 
หลักสูตรแนะนำ
กฏหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงาน ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมพร้อม ๆ กับเกิดมลพิษตามมา รัฐบาลจึงได้มีการเน้นและออกมาตรการในการควบคุมสภาพแวดล้อมขึ้น                  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Integrated ISO 14001- 2004 OHSAS 18001-2007
ปัจจุบันระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และระบบชีวอนามัยถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมรวมไปถึงด้านความปลอดภัยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีการรวมหลักสูตรเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กรมากยิ่งขึ้น       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
การจัดการของเสียตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวนกากของเสียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การควบคุมและความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานในเรื่องของการควบคุมและความปลอดภัยในการการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายกับการทำงาน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
บทความการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ
ฝึกอบรมพนักงานอย่างได้ผล???
ในยุคของ "สังคมฐานความรู้" อย่างทุกวันนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดอย่างยั่งยืน ก็คือ "คน" หรือบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ
แนวทางการพัฒนาคนแนวทางใหม่
ที่ผ่านมาแต่ละองค์กร ยังไม่ค่อยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง โดยจะมุ่งตามทฤษฎีที่ติดๆปากกันมากคือ พัฒนาองค์ความรู้ “Knowledge” ทักษะ “Skill” พฤติกรรม “Behavior”
อบรมพนักงานอย่างไรให้มีคุณภาพ
ทุกครั้งที่มีการจ้างพนักงานใหม่  ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจให้ได้ว่า  จะเลือกปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วยวิธีใดจาก 4 วิธีด้วยกัน

ทิศทางการฝึกอบรมและพัฒนาในปัจจุบัน
  ในช่วงปีที่ผ่านมาการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับองค์กรในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงสูงมากซึ่งมีหลายปัจจัยด้วยกัน  ดังต่อไปนี้

 
อัพเดตไอเดีย New!
“ฮับบา” ออฟฟิศเช่ารายวัน รูปแบบใหม่งานบริการเพื่อเถ้าแก่ป้ายแดง
“Sleeping Pills” แฟชั่นบนแคตวอล์ก แบบฉบับจับต้องได้
“AEC Food Station” ตู้กับข้าวฝั่งธนฯ ท้ารบสโลแกน “แพงทั้งแผ่นดิน”
“แสนดี ตู้แลกเหรียญ” เอื้อวงจรธุรกิจหยอดเหรียญรวย!
มุมมองเถ้าแก่ใหม่ตั้งแต่วัยเรียน “หมัด 56 สโตร์” ร้านของเล่นนักสะสม
‘KRUNGCHING’ จัดสวนแนวตั้งดอกไม้ประดิษฐ์ เนรมิตโลกสีเขียวไม่มีวันตาย(ชมคลิป)
จับตา! กระแสร้อนแรง “กล่องความงามส่งตรงถึงบ้าน” บนสนามแข่งการค้าโลกออนไลน์
มารู้จัก “Fleur Classique” การปรับตัวร้านดอกไม้ใจกลางพื้นที่ชุมนุม อยู่รอดอย่างไร
‘ไม้แขวนเสื้อ’พารวย! ฉายโมเดลยักษ์ใหญ่ในป่าเล็ก
แฟชั่นน้องหมาสุดล้ำ “Doodletons & Friends” สวยหล่อไม่ต่างคน
“ฮับบา” ออฟฟิศเช่ารายวัน รูปแบบใหม่งานบริการเพื่อเถ้าแก่ป้ายแดง
“Sleeping Pills” แฟชั่นบนแคตวอล์ก แบบฉบับจับต้องได้
“AEC Food Station” ตู้กับข้าวฝั่งธนฯ ท้ารบสโลแกน “แพงทั้งแผ่นดิน”
“แสนดี ตู้แลกเหรียญ” เอื้อวงจรธุรกิจหยอดเหรียญรวย!
มุมมองเถ้าแก่ใหม่ตั้งแต่วัยเรียน “หมัด 56 สโตร์” ร้านของเล่นนักสะสม
‘KRUNGCHING’ จัดสวนแนวตั้งดอกไม้ประดิษฐ์ เนรมิตโลกสีเขียวไม่มีวันตาย(ชมคลิป)
จับตา! กระแสร้อนแรง “กล่องความงามส่งตรงถึงบ้าน” บนสนามแข่งการค้าโลกออนไลน์
มารู้จัก “Fleur Classique” การปรับตัวร้านดอกไม้ใจกลางพื้นที่ชุมนุม อยู่รอดอย่างไร
‘ไม้แขวนเสื้อ’พารวย! ฉายโมเดลยักษ์ใหญ่ในป่าเล็ก
แฟชั่นน้องหมาสุดล้ำ “Doodletons & Friends” สวยหล่อไม่ต่างคน
เทคนิครับมือ'ดราม่า'และ'ถูกด่า'ในช่องทางออนไลน์
Facebook แนะเอสเอ็มอี สร้างกระแสดึงทราฟฟิคสู่เพจ
เคล็ดไม่ลับ 4 ประการ แนะเอสเอ็มอี หลีกเลี่ยงจ่ายค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต
ธุรกิจส่วนตัวจำเป็นอย่างไร คำถามยอดฮิต ทำไมต้องทำธุรกิจส่วนตัว
เก็บมาฝาก ! อีกหนึ่งทางเลือกช่องทางขายผ่าน Google เพื่อธุรกิจ SMEs
7 ยุทธวิธี สร้างกิจการเจริญเติบโตช่วงเศรษฐกิจขาลง
8 มาตรการกีดกันการค้าที่ SMEs ควรรู้ก่อนเปิดAEC
แนะนำอาชีพ : เปิดร้านขายอะไรกันดี ….อากาศร้อนอย่างนี้
เจาะใจลูกค้าด้วยโฆษณาอัจฉริยะจาก Facebook
10 ไอเดียธุรกิจแปลก (บางคน) มองงี่เง่า แต่ทำแล้วรวย
เอสเอ็มอีแบงก์ ติวเข้มผู้ประกอบการ รับ “AEC” ที่อุบลฯ
สัมมนาฟรี!! พัฒนาสินค้าธรรมดาให้ต่างพารวยได้
เอสเอ็มอีแบงก์ สัมมนาฟรี “AEC” ที่มุกดาหาร
สัมมนาฟรี “SMEs ต้องคิดใหม่ รอด..ปรับตัว..รุกขยาย”
พาณิชย์จัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชวห่วยไทยคู่สังคม” ลดค่าครองชีพ
เนรมิตใต้ทางด่วนเป็นถนนคนเดินขายโอทอป
ฟรี! สัมมนา“คัมภีร์เปิดขุมทรัพย์เจาะตลาดอาหรับ”
อบรมกลยุทธ์การวางระบบงบประมาณ
จัด "ธงฟ้า" กระตุ้น ศก. ลดรายจ่ายคนไทย
สสว.เผยโปรแกรม อบรมฟรี ประจำเดือน เม.ย.
@หัวข้อโดยโพสต์/ตอบ ครั้งล่าสุดตอบ/อ่าน
Walk Rally พิทักษ์ปาล์มออยล์Admin7/11/2556 16:50:3323/221
กิจกรรม Walk Rally Lady Ammy7/11/2556 16:29:221/302
walk rally - เวทโปรดักส์Admin25/7/2554 13:14:1927/4272
กิจกรรม Walk Rally ล่ำสูง ช่วงวันที่ 23-24 มกราคม 2552Su23/1/2552 14:26:3037/2091
ภาพกิจกรรม Walk Rally น้ำตาลสิงห์บุรี .. เมื่อวันที่ 9-10 พ.ค.นี้Admin16/5/2551 21:32:2421/2061
เก็บตก Rubia Team Building รุ่น 3 Su2/12/2551 18:55:3730/1874
ภาพบรรยากาศ Walk Rally กิจกรรมล่ำสูง ณ วังรี รีสอร์ท Su12/2/2551 16:46:3437/3332
เลขาคนสวยมาแล้วจ้า ไปกาญฯ มาแล้วนะ ... Su11/2/2551 16:47:5713/1256
"Rubia Team Building" รุ่นที่ 3 จะจัดในวันที่ 9-10 ก.พ.นี้แล้วนะAdmin2/2/2551 15:18:223/1133
กิจกรรม Walk Rally บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)Admin2/2/2551 15:11:574/1465
ประมวลภาพแห่งความสุข สนุก และประทับใจ ของรูเบีย รุ่นที่ 2 Admin1/11/2550 19:50:4446/1255
เก็บภาพแห่งความสนุกและประทับใจในกิจกรรม Walk Rally - บจก.รูเบียอุตสาหกรรม มาฝากจ้า...Admin2/10/2550 13:46:2422/1557
ภาพกิจกรรม Walk Rally-ไทยแทฟฟิต้า วันที่ 3 - 4 ส.ค.นี้IQS Staff8/6/2550 1:50:3027/9570
ภาพบรรรยากาศการจัดกิจกรรม walk rally หาดทิพย์ มาแล้วจ้าหนูดำ27/3/2550 18:13:0713/2178
frontpage widget
wireless routers
  นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย  
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
iqs-training.com