เมนูหลัก
Home
Company Profile
In house Training
Consulting
Walk Rally
Customer
Contact Us
Web Board
Member
Gallery
Login (Only Staff)
ข่่าวประชาสัมพันธ์
Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
66
DMSC
MOF
NFI
FTI
DIW
DIP
FISHERIES
22
.
.
.
.
.
.
.
11
ฝึกภาษา HTML ออนไลน์
ห้องสมุดกฎหมาย
Knowledge Center
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ฝึกภาษา ASP ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
33
แนวหน้า
สยามธุรกิจ
สยามรัฐ
คมชัดลึก
มติชน
ข่าวสด
ไทยรัฐ
บางกอกโพสต์
มติชนสุดสัปดาห์
ผู้จัดการ
กรุงเทพธุรกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
ไทยโพสต์
เดลินิวส์
44
ไปรษณีย์ไทย
สมุดหน้าเหลือง
Google
Gmail
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
Yahoo
Hotmail
55
.
.

ผลงานของบริษัทที่ผ่านมา งบประมาณปี 2556 ได้แก่

1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (โครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ 12 ราย ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม (Industrial Supply Chain Efficiency Improvement) ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (โครงการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ 12 ราย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และชุมพร

3. โครงการการสมทบเงินเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fund - TF) (โครงการของสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ให้กับบริษัทต่างๆ 5 บริษัท ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี และสมุทรปราการ

4. โครงการสร้างความเชื่อมั่นอาหารไทยปลอดภัยมีคุณภาพ (Eat Safe Eat Smart) โดยสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ "โครงการศึกษาพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ.2553-255 7" ให้กับ โรงแรมดุสิตธานี, โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส และโรงแรมริเวอร์แคว

5. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก (Thailand Food Quality to the World) กิจกรรมยกระดับและเสริมสร้างมูลค่าให้แก่วัตถุดิบทางการเกษตร การบริการที่ปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดทำระบบ HACCP (โครงการของสถาบันอาหาร) ให้กับ บริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด (ผลิตภัณฑ์ : ซีเรียลบาร์น้ำผึ้งลำไย) และบริษัท ดิสมิธฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ผลิตภัณฑ์ : น้ำมะขามเปียกเข้มข้นสีคาราเมล)

บริการของเรา
Consulting

บริการให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำระบบต่างๆ อาทิเช่น ISO 9000/ISO 14000/ISO/TS 16949/GMP & HACCP/. . . 

In House Training

บริการฝึกอบรมภายในองค์กรของท่าน ซึ่งเรามีหลักสูตรให้ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้มากกว่า 200 หลักสูตร  หลักสูตร In house แยกตามหมวดต่าง ๆ Link

Walk Rally

กิจกรรมนอกสถานที่ Walk Rally เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คณะ การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ...  

 
หลักสูตรแนะนำ
กฏหมายสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีการนำทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบและพลังงาน ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมพร้อม ๆ กับเกิดมลพิษตามมา รัฐบาลจึงได้มีการเน้นและออกมาตรการในการควบคุมสภาพแวดล้อมขึ้น                  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Integrated ISO 14001- 2004 OHSAS 18001-2007
ปัจจุบันระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 และระบบชีวอนามัยถือเป็นอีกหนึ่งระบบที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมรวมไปถึงด้านความปลอดภัยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีการรวมหลักสูตรเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่องค์กรมากยิ่งขึ้น       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
การจัดการของเสียตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีจำนวนกากของเสียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานการจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศ        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การควบคุมและความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
อุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับสารเคมีควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานในเรื่องของการควบคุมและความปลอดภัยในการการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายกับการทำงาน  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
บทความการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ
ฝึกอบรมพนักงานอย่างได้ผล???
ในยุคของ "สังคมฐานความรู้" อย่างทุกวันนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดอย่างยั่งยืน ก็คือ "คน" หรือบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ
แนวทางการพัฒนาคนแนวทางใหม่
ที่ผ่านมาแต่ละองค์กร ยังไม่ค่อยมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรอย่างแท้จริง โดยจะมุ่งตามทฤษฎีที่ติดๆปากกันมากคือ พัฒนาองค์ความรู้ “Knowledge” ทักษะ “Skill” พฤติกรรม “Behavior”
อบรมพนักงานอย่างไรให้มีคุณภาพ
ทุกครั้งที่มีการจ้างพนักงานใหม่  ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจให้ได้ว่า  จะเลือกปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วยวิธีใดจาก 4 วิธีด้วยกัน

ทิศทางการฝึกอบรมและพัฒนาในปัจจุบัน
  ในช่วงปีที่ผ่านมาการฝึกอบรมและพัฒนาสำหรับองค์กรในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงสูงมากซึ่งมีหลายปัจจัยด้วยกัน  ดังต่อไปนี้

 
อัพเดตไอเดีย New!
เสื้อสปอร์ตแฟชั่นมีหูฟัง นวัตกรรม..ตอบไลฟ์สไตล์คนชอบออกกำลังกาย
เมื่อชุดนักปั่นกลายเป็นแฟชั่น "BOMBBIKE" หยิบไอเดียแตกต่างสร้างแบรนด์ไทย
“บ้านแพ้วกรุ๊ป”ตัวพ่อสิบล้ออุบลฯ บริหารคน-ลดต้นทุน บันไดไต่ห้าร้อยล้าน (ชมคลิป)
“แม่เอย” รุกขนมไทยพร้อมกิน ฉีกซองลิ้มรสต้นตำรับ
“ฟรุ๊ตแลนด์” แปรรูปผลไม้ไร้ขีดจำกัด ไม่หยุดพัฒนา คาถาสู่ความสำเร็จ
SOdA – PrintinG.com แค่รับพิมพ์ภาพออนไลน์ รายได้ปีละเกือบร้อยล้าน
ฮือฮา! ทุเรียนเทศ แบรนด์ 'เฮลตี้ ซิเคร็ท' ทางเลือกผู้ป่วยมะเร็งได้จริงหรือ?
“โมโมทาร่า” เทปลูกไม้หน้าแคบ สีสันเอสเอ็มอีไทยดังไกลต่างแดน
'Gelato 44 C' ไอศกรีมรสแปลก ไอเดียกวนๆ ของคนวัยมันส์
“FOR KIDS SALON” ร้านตัดผมตกแต่งสไตล์สวนสนุก มัดใจคุณหนูๆ ไม่กลัวตัดผม
เสื้อสปอร์ตแฟชั่นมีหูฟัง นวัตกรรม..ตอบไลฟ์สไตล์คนชอบออกกำลังกาย
เมื่อชุดนักปั่นกลายเป็นแฟชั่น "BOMBBIKE" หยิบไอเดียแตกต่างสร้างแบรนด์ไทย
“บ้านแพ้วกรุ๊ป”ตัวพ่อสิบล้ออุบลฯ บริหารคน-ลดต้นทุน บันไดไต่ห้าร้อยล้าน (ชมคลิป)
“แม่เอย” รุกขนมไทยพร้อมกิน ฉีกซองลิ้มรสต้นตำรับ
“ฟรุ๊ตแลนด์” แปรรูปผลไม้ไร้ขีดจำกัด ไม่หยุดพัฒนา คาถาสู่ความสำเร็จ
SOdA – PrintinG.com แค่รับพิมพ์ภาพออนไลน์ รายได้ปีละเกือบร้อยล้าน
ฮือฮา! ทุเรียนเทศ แบรนด์ 'เฮลตี้ ซิเคร็ท' ทางเลือกผู้ป่วยมะเร็งได้จริงหรือ?
“โมโมทาร่า” เทปลูกไม้หน้าแคบ สีสันเอสเอ็มอีไทยดังไกลต่างแดน
'Gelato 44 C' ไอศกรีมรสแปลก ไอเดียกวนๆ ของคนวัยมันส์
“FOR KIDS SALON” ร้านตัดผมตกแต่งสไตล์สวนสนุก มัดใจคุณหนูๆ ไม่กลัวตัดผม
มุมนี้ รวบรวมสูตรสำเร็จของคนอยากขายอาหาร ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ตัวช่วยสะดวก รวดเร็ว
8 เทคนิค เพื่อประสบการณ์ช้อปออนไลน์แบบสบายใจ
ข้อคิด เตือนใจ ก่อนตัดสินใจ ไปคุยกับคนขาย....แฟรนไชส์
สิ่งควรจำ ทำตลาดออนไลน์บน Facebook 
รู้จัก “5 พฤติกรรมลูกค้าออนไลน์” ปรับตัวก่อนใคร...มีชัยกว่าครึ่ง
8 สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อคุณ... ต้องทำธุรกิจที่บ้าน
ชอปออนไลน์... อย่างไรไม่ให้ถูกโกง.
10 เหตุผลเถ้าแก่หน้าใหม่...ไปไม่รอด
REAL TIME MARKETING การตลาดจานด่วน
เก็บมาฝาก สำหรับคนอยากขายหมูปิ้ง กับหมูปิ้งเสียบไม้สำเร็จรูป ขายง่าย กำไรดี
สวทช.เปิดบ้าน แนะเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและโค้ชทีมงาน”
สัมมนา "พัฒนาบุคลากรอย่างไร ให้ทันการเปลี่ยนแปลง”
4 องค์กรใหญ่ จัดสัมมนาปั้นเอสเอ็มอีไทยแกร่ง
ฟรี! การจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนในภาคเอกชน
รับสมัครSMEsสินค้าสุขภาพความงาม ร่วมกิจกรรมจับคู่เข้าร้าน Boots
กสอ.เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ MDICP
ชวนฟังสัมมนาฟรี "ขายของออนไลน์...ง่ายนิดเดียว"
คลอดผลผู้โชคดีได้รับรางวัลผ้าคลุมไหล่ทอมือ
อบรม "เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM"
@หัวข้อโดยโพสต์/ตอบ ครั้งล่าสุดตอบ/อ่าน
Walk Rally พิทักษ์ปาล์มออยล์Admin7/11/2556 16:50:3323/377
กิจกรรม Walk Rally Lady Ammy7/11/2556 16:29:221/637
walk rally - เวทโปรดักส์Admin25/7/2554 13:14:1927/4398
กิจกรรม Walk Rally ล่ำสูง ช่วงวันที่ 23-24 มกราคม 2552Su23/1/2552 14:26:3037/2217
ภาพกิจกรรม Walk Rally น้ำตาลสิงห์บุรี .. เมื่อวันที่ 9-10 พ.ค.นี้Admin16/5/2551 21:32:2421/2175
เก็บตก Rubia Team Building รุ่น 3 Su2/12/2551 18:55:3730/2015
ภาพบรรยากาศ Walk Rally กิจกรรมล่ำสูง ณ วังรี รีสอร์ท Su12/2/2551 16:46:3437/3501
เลขาคนสวยมาแล้วจ้า ไปกาญฯ มาแล้วนะ ... Su11/2/2551 16:47:5713/1357
"Rubia Team Building" รุ่นที่ 3 จะจัดในวันที่ 9-10 ก.พ.นี้แล้วนะAdmin2/2/2551 15:18:223/1230
กิจกรรม Walk Rally บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)Admin2/2/2551 15:11:574/1598
ประมวลภาพแห่งความสุข สนุก และประทับใจ ของรูเบีย รุ่นที่ 2 Admin1/11/2550 19:50:4446/1344
เก็บภาพแห่งความสนุกและประทับใจในกิจกรรม Walk Rally - บจก.รูเบียอุตสาหกรรม มาฝากจ้า...Admin2/10/2550 13:46:2422/1656
ภาพกิจกรรม Walk Rally-ไทยแทฟฟิต้า วันที่ 3 - 4 ส.ค.นี้IQS Staff8/6/2550 1:50:3027/9808
ภาพบรรรยากาศการจัดกิจกรรม walk rally หาดทิพย์ มาแล้วจ้าหนูดำ27/3/2550 18:13:0713/2276
frontpage widget
wireless routers
  นับคน . คอม : Realtime counter สำหรับคนไทย  
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
iqs-training.com